skip to Main Content

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging

Namens de Verenigde Vakspecialsieten Jacht en Schietsport VVJS, De Nederlandse Jagersvereniging, NOJG, Bond van Schietbaanhouders, Landelijk Platform Legaal Wapenbezit, Verzamelaarsvereining Eduard de Beaumont en het Landelijke Platform Levende Geschiedenis is Phoenix Advisory aangewezen om de branchebelangen te vertegenwoordigen in Den Haag en Brussel. Samen waken we over een prachtig ambacht en dienen we 80.000 gepassioneerde schutters, jagers en verzamelaars.

Wetgeving

Wetgeving

In overleg met het ministerie van Justitie & Veiligheid beoordeelt Phoenix Advisory nieuwe wet- en regelgeving. Een toets op uitvoerbaarheid in de praktijk van de Nederlandse wapenhandel. Phoenix Advisory staat in nauw contact met alle stakeholders en vertaalt de dagelijkse praktijk op inzichtelijke wijze naar de beleidsmakers.

Collectiebeheer

Collectiebeheer

Complexe wapencollecties laten zich vaak slechts vangen in maatwerkoplossingen. Beheer in de huidige tijd is pro-actief anticiperen. (inter)nationaal wapenmanagement 2.0! Phoenix Advisory werkt in opdracht van de Stichting Koninkklijke Defensiemusea (SKD) aan het beheer(s)baar maken van de rijkscollectie vuurwapens.

Maatwerk

Maatwerk

Uit de meest uiteenlopende hoeken komen vragen welke raken aan de Wet Wapens en Munitie (WWM). Middels een breed netwerk zoekt Phoenix Advisory naar oplossingen om de verschillende belangen te dienen. Dit maakt het mogelijk om voor elk probleem een passend advies op te stellen. En als er geen weg is.....dan maak ik er een!

Phoenix Advisory werkt samen met

Over Rob Boom

Als zelfstandig adviseur Wet Wapens en Munitie (WWM) fungeer ik als schakel tussen handel, belangengroeperingen, (semi)overheidsdiensten en bedrijfsleven daar waar het zaken betreft die raken aan de WWM.

Als voormalig eigenaar van een van de grotere jacht en schietsportzaken van Nederland is mij de uitvoeringspraktijk tot in detail bekend. Aangevuld met inmiddels jarenlange ervaring in het landelijk overleg, Den Haag en Brussel kan ik mijn opdrachtgevers in de volle breedte adviseren. Praktische oplossingen vertalen naar een modellen waar ook onze toezichthouders mee uit de voeten kunnen, dat is de kunst!

Phoenix Advisory is inmiddels de WWM-belangenvertegenwoordiger voor een groot aantal partijen op het gebied van legaal wapenbezit, jacht en handel. Het ontwikkelen van nieuwe wet- en regelgeving in overleg met politiek en Ministeries maar ook het overleg met onze nationale Politie maakt daar een belangrijk deel van uit.

Daarnaast is Phoenix Advisory de partij die verantwoordelijk is voor het centraal wapenbeheer van onze Koninklijke Defensiemusea. Een indrukwekkende collectie variërend van musket tot afweergeschut en van pistool tot tank. Alles onderdeel van de nationale (rijks)collectie.

De kennis die ik opdoe op het landelijk toneel zet ik ook in voor de Politieacademie waar ik met enige regelmaat wordt ingevlogen als gastdocent en examinator. Voor  het Vakdiploma Handel in Wapens en Munitie geef ik les over de juridische aspecten van het erkenninghouderschap, de opbouw en ontwikkeling van wet- en regelgeving en het deactiveren van vuurwapens volgens de Eu-richtlijn.

Ook sta ik met Phoenix altijd klaar om op projectbasis opdrachtgevers te ondersteunen als zij tegen problemen aanlopen. Daar waar praktijk en regelgeving botsen gaan we samen op zoek naar een werkbare en bestendige oplossing!

Doing things is not the same as getting things done

Neem contact op

Recente blogs

Regelmatig publiceer ik artikelen via mijn LinkedIn account.

Bekijk artikelen

Back To Top