skip to Main Content

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging

Namens de Verenigde Vakspecialisten Jacht en Schietsport (VVJS) is Phoenix Advisory aangewezen om de branchebelangen te vertegenwoordigen in Den Haag en Brussel. Samen waken we over een prachtig ambacht en dienen we 80.000 gepassioneerde schutters, jagers en verzamelaars.

Wetgeving

Wetgeving

In opdracht van het ministerie van Justitie & Veiligheid beoordeelt Phoenix Advisory nieuwe wet- en regelgeving. Een toets op uitvoerbaarheid in de praktijk van de Nederlandse wapenhandel. Phoenix Advisory staat in nauw contact met het bedrijfsleven en vertaalt de dagelijkse praktijk op inzichtelijke wijze naar de beleidsmakers.

Collectiebeheer

Collectiebeheer

Complexe wapencollecties laten zich vaak slechts vangen in maatwerkoplossingen. Beheer in de huidige tijd is pro-actief anticiperen. (inter)nationaal wapenmanagement 2.0! Phoenix Advisory werkt in opdracht van de Koninklijke Stichting Defensiemusea (KSD) aan het beheer(s)baar maken van de rijkscollectie vuurwapens.

Maatwerk

Maatwerk

Uit de meest uiteenlopende hoeken komen vragen welke raken aan de Wet Wapens en Munitie (WWM). Middels een breed netwerk zoekt Phoenix Advisory naar oplossingen om de verschillende belangen te dienen. Dit maakt het mogelijk om voor elk probleem een passend advies op te stellen. En als er geen weg is.....dan maak ik er een!

Phoenix Advisory werkt samen met

Over Rob Boom

Als onafhankelijk adviseur op het gebied van wapenmanagement fungeer ik als verbindende schakel tussen handelaren, (semi-)overheidsdiensten, branche en politiek.

Er ontstaat een vraag vanuit een van deze partijen en dan kijk ik per specifiek geval, wie er nodig is om tot een resultaat te komen. Die zoektocht naar de juiste personen is een kwestie van ervaring en relaties opbouwen. Het blijft de kunst om steeds de juiste allianties te vormen.

Aangezien ik enkele jaren eigenaar was van een van de grotere jacht- en schietsportzaken van Nederland heb ik de nodige vakkennis. Daarnaast ben ik voorzitter geweest van de branchevereniging, VVJS (Verenigde Vakspecialisten Jacht & Schietsport). Ik houd mij als adviseur nu bezig met alles wat te relateren valt aan de Wet wapens en munitie (Wwm) en de uitvoering daarvan.

De vraag om zaken omtrent jacht en schietsport te verduidelijken wordt steeds groter.

Soms signaleer ik zelf iets en wil ik dat onder de aandacht brengen. Over actuele zaken publiceer ik dan een artikel.
Dit om zaken te duiden, begrip te creëren voor de situatie en een toelichting te geven die voor iedereen helder is.

Het geven van advies, leveren van praktische oplossingen en het schrijven van artikelen, combineer ik met mijn werkzaamheden voor de Koninklijke Stichting Defensie Musea (KSD). Zij beheren de rijkscollectie vuurwapens van militairen, marine, marechaussee en mariniers. Deze wapens zijn over het land verdeeld en vallen allemaal onder verschillend toezicht. Ik stroomlijn het beheer van de gehele collectie en maak dat deze beheersbaar wordt. Maar evenzogoed steek ik de handen uit de mouwen en prepareer de wapens daar waar nodig.

De dagelijkse praktijk en regelgeving kunnen soms met elkaar botsen. Zorgen dat het wél werkt, valt niet te vatten in een standaard concept. Ik geef dus altijd advies op maat en zorg ervoor dat dit ook wordt opgevolgd.

Doing things is something different than getting things done

Neem contact op

Recente blogs

Regelmatig publiceer ik artikelen via mijn LinkedIn account.

Bekijk artikelen

Back To Top